Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie,
pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji,
a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 

1. Prowadzimy działalność w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych.
świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna,pokoje gościnne, agroturystyka)

Ośrodek ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i

bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.

Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki natychmiastowe zgłoszenie niedogodności
zostanie od razu usunięte.

Zasady wpłayt i  zwrotu zaliczek :

Zaliczkę należy wpłacić na konto bankowe  w przeciągu trzech dni ,  przypadku braku wpłaty zaliczki rezerwację uznaje się za nieważną.
Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

● do 6 tygodni przed rezerwowanym terminem, zaliczki zwracane są w 100% z
potrąceniem 20 zł tytułem kosztów manipulacyjnych.
● do 4 tygodni przed rezerwowanym terminem, zaliczki zwracane są w 50% z
potrąceniem 20 zł tytułem kosztów manipulacyjnych.
● do 2 tygodni przed rezerwowanym terminem, zaliczki nie są zwracane.

  W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.15.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu wyjazdu.

Pokój (pokoje) wynajmowany jest na okres ustalany wcześniej z gościem telefonicznie lub e-mailowo .

1.Wcześniejsze przybycie wiąże się z naliczeniem połowy doby jak również zatrzymanie pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę .

W takim przypadku, naliczona zostanie opłata za następną dobę.

 

2. Rezygnacja z pobytu w tracie jego trwania wiąże się z pokryciem kosztów całego pobytu. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

3. Gość zobowiązany jest dokonać płatności za cały pobyt i meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
 W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią  .Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości.

Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku .
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

4. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem
w godzinach 7.00 - 22.00 .Opuszczenie obiektu przez niezameldowanego gościa skutkuje naliczeniam oplaty za nocleg .

5.W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00    W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z gościnności zobowiązani są do takiego zachowania,by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 Naruszenie tej zasady spowoduje zaprzestania świadczenia dalszych usług.

 

6.Telewizory w pokojach stanowią element dekoracyjny i nie pobieramy opłat za wynajem telewizorów. Klient płaci tylko i wyłącznie za wynajem łóżka i łazienki oraz ewentualne wyżywienie.

7. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.
Parking jest bezpłatny,
niestrzeżony.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazdy ani znajdującego się w nich mienie.

8.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek,
żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju.
Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV.

9.Każdy z Państwa otrzymuje klucz do pokoju jak również kartę magnetyczną do
narciarni w przypadku ich zgubienia zostaną Państwo obciążeni kwotą 50zł.

10.Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń
technicznych w ośrodku po konsultacji z najemcą zostaną oni obciążeni kosztami .

11.Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa
będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.
W przypadku braku dyspozycji przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na
cele charytatywne lub do użytku publicznego.

12.Zgodnie z kategorią mamy obowiazek zapewnić mydło i ręcznik do rąk w łazience .
Ręcznik kompielowy udostępniamy za dodatkową opłatą .

13.W ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia w pokojach jak również łazienkach i na balkonach,zgodnie
 z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529)
Złamanie powyższego zakazu przez najmującego pokój Gościa, wiąże się z
pokryciem kosztów pralniczych oraz przyjęcie kary pieniężnej w wysokości 200  zł.

13.Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa ,który jest pod wpływem alkoholu lub zakłóca spokój innych gości

  Życzymy miłego pobytu.